Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Thống Kê Truy Cập

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-173342-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Trình tự thực hiện – Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị...

Đọc tiếp

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-187784-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1. Gửi hồ sơ xin...

Đọc tiếp

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233808-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi 10 bộ...

Đọc tiếp

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233797-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233816-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233803-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233790-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233900-TT Cấp thực hiện Cơ quan khác Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu tư gửi công văn và 15 bộ hồ sơ...

Đọc tiếp

Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233903-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục B-BXD-233866-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Phát triển đô thị Trình tự thực hiện   Tên bước Mô tả bước   1.   – Chủ đầu...

Đọc tiếp
Hotline: 0904.889.859