Danh Mục: Tin tức

Tổng quan 5 bước về Quy trình đấu thầu , dự thầu

165215baoxaydung image001 - Tổng quan 5 bước về Quy trình đấu thầu , dự thầu

Hồ sơ dự thầu là tài liệu mà các nhà thầu phải chuẩn bị và nộp để tham gia vào quá trình đấu thầu. Hồ sơ này cung cấp thông tin về khả năng và kinh nghiệm của nhà thầu, cung cấp chi tiết về phương pháp thực hiện công việc và giá cả. Quy…

Đăng ký đấu thầu qua mạng là gì?

Đăng ký đấu thầu qua mạng là gì

Giới thiệu tổng quan đăng ký đấu thầu qua mạng là gì?  Đấu thầu qua mạng là một trong những phương pháp đăng ký và tham gia đấu thầu mới nhất và phổ biến nhất hiện nay. Nó đã thay thế cho những phương thức truyền thống như đấu thầu trực tiếp, đấu thầu giấy…

Các Bước Đấu Thầu Qua Mạng 2023

Các bước đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là sử dụng hệ thống mạng quốc gia để tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ hỗn hợp….