Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Chuyên mục: Hỏi – Đáp

Hỏi: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Hỏi: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

  Câu hỏi của bạn Phan an Hải tại hòm thư phananhai@ymail.com hỏi : Tôi tên là Phan An Hải. Trước đây tôi học & tốt nghiệp hệ chính qui năm 2001 tại Khoa Xây dựng trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ chí Minh ngành thủy lợi, thủy...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Hỏi: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  Câu hỏi của bạn Son Vo Thai Son tại hòm thư thaison81_sxd@yahoo.com.vn hỏi : Thực hiện Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hoà đang tiến hành...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông

  Câu hỏi của bạn Nguyen Hai tại hòm thư viethai0801@gmail.com hỏi : Tôi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật năm 2002 hệ chính qui của trường ĐH Mỏ – Địa Chất. Từ khi ra trường đến nay, tôi làm việc tại...

Đọc tiếp

Hỏi: Giấy phép hành nghề kỹ sư

Hỏi: Giấy phép hành nghề kỹ sư

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Tài tại hòm thư ht09@ymail.com hỏi : 1. Bạn tôi hiện đang là một viên chức nhà nước, hiện nay đang công tác tại một bộ phận phải cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế. Để chứng thực điều đó, Bạn...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

  Câu hỏi của bạn Ngô Thị Ngọc Hà tại hòm thư hoaha7781@yahoo.com.vn hỏi : Tôi là kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đã ra trường được 07 năm. Tôi đã tham gia thiết kế, giám sát nhiều công trình được chủ đầu tư đánh...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ thẩm định giá

Hỏi: Cấp chứng chỉ thẩm định giá

  Câu hỏi của bạn Lê Văn Thành tại hòm thư vanthanh_1610@yahoo.com hỏi : Hiện tôi là sinh viên mới tốt nghiệp khoa quản lý đất đai và bất động sản, chuyên ngành quản lý thị trường bất động sản. Tôi được biết để được hành nghề thẩm định...

Đọc tiếp

Hỏi: Điều kiện tính thời gian kinh nghiệm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

Hỏi: Điều kiện tính thời gian kinh nghiệm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

  Câu hỏi của bạn Tranthinga tại hòm thư nganghean@yahoo.com hỏi : Tôi đang làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2. Tôi có một số vấn đề cần hỏi quý Bộ như sau: tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hoà tại hòm thư nguyenvanhoa@gmail.com hỏi : Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Hoà yêu cầu trả lời về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông.  ...

Đọc tiếp

Hỏi: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh

Hỏi: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh

  Câu hỏi của bạn Phạm Văn Tùng tại hòm thư phamvantung@gmail.com hỏi : Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Phạm Văn Tùng qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành...

Đọc tiếp

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Tiến Dương tại hòm thư nguyentienduong@gmail.com hỏi : Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Tiến Dương qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành...

Đọc tiếp
Hotline: 0904.889.859