Danh Mục: Hỏi – Đáp

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thời hạn không?

cauhoichungchihanhnghedauthaucogiatribaolau - Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thời hạn không?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và…

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: “Điều 54. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp…

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quy định đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng như sau: Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây…