Danh Mục: Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khai Giảng Liên Tục Khóa Học Tư Vấn Giám Sát trên Toàn Quốc. Cấp Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát Uy Tín. Tel: 0904.889.859

LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI HÀ NỘI

Lớp Học Tư Vấn Giám Sát Tại Hà Nội

Tổ chức lớp học cấp chứng chỉ tư vấn giám sát tại Hà Nội, Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát THƯ MỜI Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP   – Căn cứ vào thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng    Viện Đào Tạo & Bồi…