Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Chuyên mục: Đào Tạo Ngắn Hạn

Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

  Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy PCCC Pháp luật hiện hành đã đưa ra quy định cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì cần phải được đào tạo bồi dưỡng và...

Đọc tiếp

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ Bộ Công An

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ Bộ Công An

Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ Hiện nay đa số những ngành nghề đều được đưa vào trong chương trình giảng dạy đào tạo của các trường. Nhưng còn nghề bảo vệ thì sao? Điều này vẫn còn là câu hỏi vô cùng lớn lớn. Ngoài người vệ sĩ...

Đọc tiếp

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG 2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG 2018

THÔNG BÁO V/v: Khai giảng các Khóa học Nghiệp vụ Quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản trên toàn quốc Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO – QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng trân trọng kính mời quý cơ quan...

Đọc tiếp

Huấn Luyện Cấp Chứng Chỉ Cứu Nạn Cứu Hộ

Huấn Luyện Cấp Chứng Chỉ Cứu Nạn Cứu Hộ

  HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN TOÀN QUỐC   – Căn cứ Luật 27/2001/QH10 – Căn cứ Luật 40/2013/QH13 – Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP – Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA   ♦ Cấp Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy...

Đọc tiếp

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

  Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ   Hiện nay, trên cả nước có khoảng hơn 1200 doanh nghiệp tổ chức đang kinh doanh về dịch vụ bảo vệ, với số lượng cung ứng hơn 100.000 người lao động. Những doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực bảo vệ cần chấp hành...

Đọc tiếp

Chứng Chỉ Huấn Luyện Nghiệp Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy

Chứng Chỉ Huấn Luyện Nghiệp Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy

  Tổ chức đào tạo & huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.   – Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; – Căn cứ Nghị định số...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Tổ chức Đào tạo khóa học cấp chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư theo TT 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   ♦ ♦ ♦     Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu...

Đọc tiếp

Lớp Học Chứng Chỉ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Lớp Học Chứng Chỉ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

THÔNG BÁO V/v:  Tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ kiểm định chất lượng công trình xây dựng    –  Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BXD thay thế Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008 về hướng dẫn hoạt động chứng nhận sự phù hợp về chất lượng...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Khóa Học Thí Nghiệm Viên

Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Khóa Học Thí Nghiệm Viên

  VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM     – Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...

Đọc tiếp
Hotline: 0904.889.859