Danh Mục: Khóa Học Vận Hành Chung Cư

Khóa Học Chứng Chỉ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Chung Cư

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD vào ngày 30/12/2015, có hiệu lực thi hành từ 15/02/2016 Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư (thay thế cho Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011). Thông tư này…