Danh Mục: Khóa học xây dựng

Tổ Chức và Đào Tạo các khóa học liên quan đến nghiệp vụ xây dựng. Uy Tín – Chất Lượng.

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Học chứng chỉ giám sát đánh giá dự án

Tổ chức Đào tạo khóa học cấp chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư theo TT 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.     ♦ Khai giảng lớp học chứng chỉ kiểm định chất lượng công trình ♦ Các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng & quản lý ♦…