Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Thống Kê Truy Cập

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Chuyên mục: Giấy chứng nhận tu bổ di tích

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ phục hồi di tích cho tổ chức

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ phục hồi di tích cho tổ chức

Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó, về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Dự Án Tu Bổ Di Tích

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Dự Án Tu Bổ Di Tích

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích cho các cá nhân có nhu cầu trên Toàn Quốc. Căn cứ theo Luật di sản văn hóa số...

Đọc tiếp

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Quy Hoạch Tu Bổ Di Tích

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Quy Hoạch Tu Bổ Di Tích

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận hồ sơ tư vấn thủ tục & quy trình xin cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, thiết kế…tu bổ...

Đọc tiếp

DV Cấp Giấy Chứng Nhận Hành Nghề Tu Bổ Di Tích Cho Tổ Chức

DV Cấp Giấy Chứng Nhận Hành Nghề Tu Bổ Di Tích Cho Tổ Chức

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích   Bắt đầu từ ngày 1-7-2013, Thông tư 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực. Với quy định tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tu bổ...

Đọc tiếp

DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Trùng Tu Di Tích

DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Trùng Tu Di Tích

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích   Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn & tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: Lập dự án tu...

Đọc tiếp
Hotline: 0904.889.859