Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ phục hồi di tích cho tổ chức

Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh vừa được Chính phủ ban hành.

Trong đó, về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích, Nghị định nêu rõ: giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Giấy chứng nhận hành nghề) được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

 

 

 

Thi công tu bổ di tích
Ảnh minh họa

 

Điều kiện Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức

 

♦ Điều kiện năng lực của tổ chức thi công tu bổ di tích được quy định tại Điều 9 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, theo đó:

Điều 9. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

Xem thêm:  Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3. Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

 

♦ Điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được quy định tại Điều 8 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, theo đó:

Điều 8. Điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế hoặc tổ chức tư vấn khi làm tư vấn quản lý dự án theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích hoặc giám đốc tư vấn quản lý dự án tu bổ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư này;

Xem thêm:  Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Lập Dự Án Tu Bổ Di Tích

3. Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt.

 

Chứng nhận hành nghề tu bổ di tích được cấp cho tổ chức
Chứng nhận hành nghề tu bổ di tích được cấp cho tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thi công, thiết, giám sát, lập quy hoạch, lập dự án – báo cáo kỹ thuật về tu bổ phục hồi di tích

 

 

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao

 

Doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực thi công, thiết kế, lập dự án về tu bổ di tích – trùng tu di tích có nhu cầu xin chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin dưới đây để được tư vấn thủ tục hồ sơ , quy trình làm việc, thời gian cụ thể nhất.

 

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

♦ Website: https://vienxaydung.edu.vn/

♦ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) –

♦ Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com

 

Nội dung thông tin về điều kiện & hồ sơ được trích dẫn từ:  https://bvhttdl.gov.vn – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch