Danh Mục: Văn Bản Mới

Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn nội dung chứng chỉ xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM   Tải về tại: Download     Ban hành: 05/10/2018 Hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết Hiệu…

Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng PL03

Huấn luyện đào tạo an toàn trong y tế

Để download mẫu đơn phụ lục 03 file .doc: Ấn tải tại đây   Phụ lục 03 (Ban hành Theo mẫu tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) ———————————–     BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG   Họ và tên: ……………………………… Trình độ…

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng PL02.Doc

Huấn luyện đào tạo an toàn trong y tế

  Để download mẫu đơn phụ lục 02 file .doc: Ấn tải tại đây   ♦ Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng PL03 ♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng ♦ Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản…

Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

thong tu - Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 ♦ Hướng dẫn áp dụng về quy định phân cấp công trình xây dựng theo TT03/2016-BXD ♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực…

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Khóa học chứng chỉ định giá xây dựng

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm…