Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn nội dung chứng chỉ xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

 

Tải về tại: Download

 

Văn bản pháp luật

 

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Hiệu lực từ ngày: 31/10/2018

 

♦ Hướng dẫn áp dụng về quy định phân cấp công trình xây dựng theo TT03/2016-BXD

♦ Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng

 

 

Xem thêm:  Nghị định 44/2016/NĐ-CP kỹ thuật an toàn lao động huấn luyện an toàn vệ sinh môi trường lao động