Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 18/6/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Quý học viên có thể tải văn bản nghị định số 59 bằng file .Doc tại đây:  LINK DOWNLOAD 

 

♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định các lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng

♦ Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

♦ Hướng dẫn áp dụng về quy định phân cấp công trình xây dựng theo TT03/2016-BXD

 

 

Nghị định 59 quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Xem thêm:  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Luật đấu thầu mới nhất