DV Cấp Giấy Chứng Nhận Hành Nghề Tu Bổ Di Tích Cho Tổ Chức

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

Bắt đầu từ ngày 1-7-2013, Thông tư 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực. Với quy định tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích cần phải có giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Thông tư có tác dụng hạn chế tình trạng tùy tiện trong hoạt động này, gây nên những hậu quả đáng tiếc cho nhiều công trình kém chất lượng thời gian qua.

 

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tư vấn hồ sơ về thủ tục, trình tự các bước xin cấp giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức, doanh nghiệp, công ty tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh….v….v…v…. và tất cả các tỉnh thành khác trên Toàn Quốc. Đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức cho tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xin giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích. Cấp giấy chứng nhận chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích cho công ty , tổ chức trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lĩnh vực văn hóa – thể thao & du lịch / kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, thiết kế hoặc các tổ chức doanh nghiệp thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ & phục hồi di tích.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

thu tuc hanh chinh di san van hoa

Lĩnh vực hoạt động hành nghề tu bổ di tích bao gồm:

a) Lập quy hoạch di tích;

b) Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

c) Thi công tu bổ di tích;

d) Giám sát thi công tu bổ di tích.

Điều kiện năng lực tổ chức

Điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

Xem thêm:  DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Trùng Tu Di Tích

2. Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm, chủ trì lập quy hoạch di tích theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;

3. Đã tham gia tư vấn lập ít nhất 01 (một) quy hoạch di tích hoặc ít nhất 02 (hai) dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được phê duyệt.

Điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế hoặc tổ chức tư vấn khi làm tư vấn quản lý dự án theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích hoặc giám đốc tư vấn quản lý dự án tu bổ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư này;

3. Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt.

Điều kiện năng lực của tổ chức thi công tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

3. Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Điều kiện năng lực của chủ nhiệm, chủ trì lập quy hoạch di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch di tích.

Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích hoặc giám đốc tư vấn quản lý dự án tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế hoặc giám đốc tư vấn quản lý dự án theo quy định pháp luật về xây dựng;

Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ phục hồi di tích cho tổ chức

2. Có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

⇒ Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích

1. Có đủ điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường theo quy định pháp luật về xây dựng;

2. Có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

Trình tự thực hiện cấp chứng nhận hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức

– Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện qua mạng điện tử 01 bộ hồ sơ đến Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng, nơi tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn.

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng chuyển hồ sơ lên cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

chung nhan tu bo di tich 0904889859
Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức

Thành phần hồ sơ cấp chứng nhận hành nghề tu bổ di tích:

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 08 :Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

– Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề bao gồm ít nhất:

+ 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

+ 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

+ 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

+ 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

– Bản photo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký & nộp hồ sơ 

Quý tổ chức doanh nghiệp – công ty hoạt động về lĩnh vực thi công, thiết kế, lập dự án tu bổ – trùng tu di tích có nhu cầu xin giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức hoặc chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích dành cho cá nhân xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin dưới đây để được tư vấn về hồ sơ – quy trình làm việc & thời gian xin nhanh nhất:

 

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

♦ Website: https://vienxaydung.edu.vn/

♦ Hotline: 0904.889.859  –

♦ Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com