Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233797-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị điều chỉnh dự án.  
2.   – Chủ đầu tư gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.  
3.   – Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án  
4.   – Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.  
5.   – Văn phòng Chính phủ gửi quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng qua đường văn thư. Văn phòng Chính phủ trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.  

 

Cách thức thực hiện
– Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ trình Bộ Xây dựng tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
– Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Thành phần hồ sơ
1. – Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án.
2. – Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án.
3. – Văn bản có liên quan.
  03
  Số bộ hồ sơ Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng lấy ý kiến: 03 (bộ).
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết

  – Thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

  – Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

  Đối tượng thực hiện – Ủy ban nhân dân tỉnh
  Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp Các Bộ ngành và các cơ quan khác có liên quan
  Kết quả thực hiện Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.