Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-173342-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu đến Bộ Xây dựng.

– Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính).

– Trong quá trình thẩm định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có Khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu; tổ chức thẩm định, ra quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ Xây dựng.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

– Tờ trình đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu (theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD);

– Báo cáo tổng hợp tự đánh giá việc thực hiện theo các tiêu chí của khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu;

– Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết  1/500;

– Bản sao có chứng thực Quyết định hoặc văn bản cho phép đầu  tư của cấp có thẩm quyền;

– Một số hình ảnh minh hoạ theo các tiêu chí;

– Bản tổng hợp kết quả điều tra xã hội tại Khu đô thị mới;

– Biên bản đánh giá, cho điểm của Hội đồng đánh giá Khu đô thị mới;

– Ý kiến, kiến nghị bằng văn bản của UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới về việc công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Vụ Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền Vụ Kiến trúc Quy hoạch
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có Khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu và cấp Giấy chứng nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu có giá trị 5 năm .
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

a) Yêu cầu điều kiện 1:

Diện tích khu đô thị mới phải từ 50 ha trở lên, nếu khu vực cải tạo đô thị hiện tại thì có thể nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn 20 ha ;

  b) Yêu cầu điều kiện 2:

Quy mô dân số hoặc số lượng căn hộ thuộc khu đô thị từ 5.000 người trở lên hoặc tương đương khoảng 1.000 căn hộ, hộ gia đình các loại, có diện tích sử dụng lớn, trung bình và nhỏ, được tính cho các nhà chung cư cao tầng, thấp tầng, các loại biệt thự, nhà ở phân lô đất theo quy hoạch chi tiết.

c) Yêu cầu điều kiện 3:

Vị trí khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch xây dựng

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I của cá nhân nước ngoài