Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-233816-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   – Chủ đầu tư gửi công văn và 15 bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư; UBND cấp tỉnh gửi văn bản kèm theo 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.  
2.   – Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến.  
3.      

 

Cách thức thực hiện
 Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
11. – Văn bản xin ý kiến góp ý.
2. – Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.
3. – Các văn bản pháp lý có liên quan.
  03
  Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết Tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến.
  Đối tượng thực hiện – Ủy ban nhân dân tỉnh
  Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Văn bản thống nhất ý kiến về hồ sơ dự án.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh