Hỏi: Công chức làm nhiệm vụ thẩm định công trình có cần chứng chỉ?

Công chức làm nhiệm vụ thẩm định công trình có cần chứng chỉ?

 

Câu hỏi của bạn Trần Bảo Lâm tại hòm thư tblam92@gmail.com hỏi :
Tôi công tác ở Phòng Kinh tế thành phố, chuyên viên phụ trách thẩm định công trình thủy lợi (nạo vét kênh mương, cống cấp thoát nước phục vụ sản xuất), cấp công trình là cấp IV, vốn < 1 tỷ đồng, thường là thủy lợi phí hằng năm. Tôi là thạc sĩ kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp và vật liệu cấu kiện xây dựng. Tuy nhiên, tôi không có chứng chỉ định giá nên thường kết quả thẩm định sau khi tôi làm phải nhờ một công chức khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký tên. Vậy cho tôi hỏi, với nhiệm vụ công việc hiện tại (chuyên viên thẩm định bản vẽ thi công – dự toán công trình) tôi có thể ký tên cho kết quả thẩm định hay không? Nếu không thì điều kiện năng lực của công chức thẩm định cần có các chứng chỉ gì?

 

 

♦ Hỏi: Cấp đổi và cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

♦ Hỏi: Có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

♦ Hỏi: Trường hợp nhà thầu không cần chứng chỉ năng lực xây dựng

 

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Xem thêm:  Áp dụng một số tiêu chuẩn quốc gia đối với tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy tại Tây Ninh

Pháp luật về xây dựng không quy định điều kiện năng lực đối với cá nhân là công chức làm nhiệm vụ thẩm định thiết kế xây dựng.

Tuy nhiên, để được thực hiện công việc này, cá nhân phải được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của đơn vị theo quy định của Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng