Hỏi: Có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

 

Câu hỏi của bạn Lê Xuân Bảo tại hòm thư xuanbao3005@gmail.com hỏi :

 

Tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 có quy định về chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình. Tôi xin hỏi, nhà thầu thực hiện thi công công viên (san lấp lớp đất màu dày 15cm, làm đường nội bộ, trồng cây xanh, trồng cỏ,…. chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh) thì có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công viên là loại công trình hạ tầng kỹ thuật. Do đó, để thực hiện thi công xây dựng công trình này, tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề?