Danh Mục: Chứng chỉ hoạt động XD

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: “Điều 54. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp…

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quy định đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng như sau: Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây…

Hỏi: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Lớp học nghiêp vụ tư vấn giám sát

  Câu hỏi của bạn Phan an Hải tại hòm thư phananhai@ymail.com hỏi : Tôi tên là Phan An Hải. Trước đây tôi học & tốt nghiệp hệ chính qui năm 2001 tại Khoa Xây dựng trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ chí Minh ngành thủy lợi, thủy điện. Tại trường ĐH Bách Khoa…