Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

 

Câu hỏi của bạn Phan an Hải tại hòm thư phananhai@ymail.com hỏi :

Tôi tên là Phan An Hải. Trước đây tôi học & tốt nghiệp hệ chính qui năm 2001 tại Khoa Xây dựng trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ chí Minh ngành thủy lợi, thủy điện. Tại trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh những năm đó trên bằng ĐH đều ghi chung là kỹ sư xây dựng (Mục tiêu của trường những năm đó là đào tạo theo diện rộng). Nhưng từ lúc ra trường đến nay 2001 đến 2006 tôi là kỹ sư thi công các công trình cầu, đường, 2006 đến nay thi công nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp.

Tôi đã học & đã có cả 2 chứng chỉ giám sát thi công công trình giao thông & xây dựng dân dụng & công nghiệp tại ĐH Bách Khoa TP Hồ chí Minh trong các khóa học tháng 7&12 năm 2005.

Vậy xin quí cấp trả lời trường hợp của tôi thì nhận được chứng chỉ ngành gì? Tôi phải thỏa mãn điều kiện gì (có cần bổ sung hay không) để có thể được cấp?

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại điều 40 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ thì Bạn tốt nghiệp ngành Thuỷ lợi – Thuỷ điện thì không được cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình giao thông và công trình dân dụng và công nghiệp.

Trung tâm Thông tin

 

Hotline: 0904.889.859