Bộ Xây dựng góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị xanh – Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa, thuộc địa giới hành chính của phường Đông Sơn, Lam Sơn và Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

092135baoxaydung_image001

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa (Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 19/4/2017); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Xanh – khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa (Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 23/10/2017);

Hiện nay, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ (Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 25/01/2019) và sẽ được phê duyệt trong thời gian tới, do vậy đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, rà soát đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch chi tiết của dự án này với quy hoạch chung của thành phố, quy hoạch phân khu có liên quan được duyệt và pháp luật về quy hoạch đô thị.

Xem thêm:  Hỏi: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Dự án Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa, quy mô khoảng 110.100m2, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 05/7/2011), điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 và Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 23/10/2017).

Cty CP Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh được lựa chọn là chủ đầu tư thực hiện dự án (Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 31/08/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã ký kết Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án với chủ đầu tư (Hợp đồng số 02/2012/HĐ-SXD và điều chỉnh hợp đồng số 01/2017/HĐ-SXD). Chủ đầu tư dự án đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Quyết định số 01/QĐ-CT/2018 ngày 16/01/2018).

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu đô thị xanh – khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa; không áp dụng Khoản 7, Điều 4, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với các lô đất nằm dọc mặt tiền các tuyến đường: Đường Nguyễn Huy Tự (lộ giới 22,5m, mặt cắt 2-2), đường hướng Đông-Tây (lộ giới 25m, mặt cắt 1-1) (Bản vẽ mặt bằng giao thông, ký hiệu GT-01, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt tại Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 23/10/2017).

Xem thêm:  Hỏi: Năng lực nhà thầu thi công phải tương ứng cấp công trình

Đối với tuyến đường D3 hướng Bắc – Nam (mặt cắt 3-3) và tuyến đường D4 dọc sông nhà Lê (mắt cắt 5-5), đề nghị tăng cường công tác giám sát, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất thuộc khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở;

Chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng của địa phương và chủ đầu tư dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu (nhà trẻ, trường học, ý tế theo quy chuẩn quy hoạch) cho người dân đến ở.

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng