Hỏi: Về việc thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Lê Nguyệt Nga tại hòm thư lenguyetnganuce92@gmail.com hỏi :

Tôi đã có chứng chỉ tư vấn giám sát, tuy nhiên theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP mới ra thì tôi phải sát hạch lại thì mới được cấp chứng chỉ hạng 1, vì bây giờ tôi đang thực hiện giám sát công trình hạng 1. Vậy quý Bộ cho tôi hỏi, thông tin sát hạch để chuyển đổi chứng chỉ tư vấn giám sát như vậy có đúng không? Tôi cần phải làm gì để được tham gia kỳ sát hạch mới nhất này?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Trường hợp cá nhân có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Góp ý chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án khu nhà ở tại phường Đằng Hải, TP Hải Phòng