Góp ý điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 669/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc góp ý điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

154236baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Lao động)

Cụ thể, về tính pháp lý việc điều chỉnh quy hoạch: Theo Khoản 2, Điều 58, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018. Tuy nhiên, trong nội dung của Luật này chưa quy định rõ về nội dung trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 33, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (Điểm n, Khoản 2, Điều 27) đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ngoài ra, tại Khoản 6, Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, đã bổ sung nội dung liên quan đén trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản của UBND các cấp “Xây dựng nội dung phương án bảo vệ thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản làm VLXD trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Xem thêm:  Có thể ký số trên bản vẽ thiết kế?

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa dược ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư được hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Về đá xây dựng: Đề nghị không quy hoạch các mỏ đá vôi làm VLXD thông thường chồng lấn với các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010. Không quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đá làm VLXD thông thường tại các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn đá mạt để sản xuất gạch không nung.

Đất sét làm gạch ngói: Hạn chế việc Quy hoạch thăm dò, khai thác mới các mỏ đất sét làm gạch nung nhằm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Xem thêm:  Hỏi: Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát

Cát xây dựng: Hạn chế khai thác cát sỏi lòng sông, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên.

Khánh An

 

Nguồn: Báo Xây Dựng