Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

(Xây dựng) – Ngày 4/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 683/BXD-GĐ gửi các đơn vị, tổ chức liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

152723baoxaydung_image001

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các nội dung Thông tư số 26/2916/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên cơ sở các ý kiến của các tổ chức, cá nhân, qua các thực tế áp dụng. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Xem thêm:  Hỏi: Cán bộ trực tiếp quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án có cần có chứng chỉ hành nghề không?

Theo đó, Bộ xây dựng đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia góp ý bằng văn bản về các nội dung quy định trong dự thảo Thông tư (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng – www.xaydung.gov.vn tại mục Lấy ý kiến góp ý) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2019 để tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Tuyết Hạnh

 

Nguồn: Báo Xây Dựng