Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

 

Câu hỏi của bạn Đoàn Đức Thiện tại hòm thư thiendoan.tk1@gmail.com hỏi :

Tôi đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện và trạm biến áp đến 220kV và chứng chỉ giám sát lắp đặt công trình điện và trạm biến áp đến 220kV. Hiện nay cả 2 chứng chỉ của tôi chuẩn bị hết hạn. Vậy tôi xin hỏi, tôi cần làm các thủ tục gì để được gia hạn (cấp chứng chỉ) cho cả 2 chứng chỉ trên. Trong trường hợp tôi muốn nâng cả 2 chứng chỉ của tôi lên cấp điện áp cao hơn (500kV) thì tôi cần làm những thủ tục gì?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

 

Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với những chứng chỉ đã hết hạn hoặc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đã được cấp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Công chức làm nhiệm vụ thẩm định công trình có cần chứng chỉ?