Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

 

Câu hỏi của bạn Ngô Thị Ngọc Hà tại hòm thư hoaha7781@yahoo.com.vn hỏi :

Tôi là kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đã ra trường được 07 năm. Tôi đã tham gia thiết kế, giám sát nhiều công trình được chủ đầu tư đánh giá tốt. Tôi không công tác trong đơn vị có tư cách pháp nhân về thiết kế hoặc giám sát. Nay tôi muốn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát. Tôi đã nhờ đơn vị có tư cách pháp nhân xác nhận. Điều đó có đúng với QĐ số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 không? Được cấp chứng chỉ hành nghề tự do không?
Nếu tôi làm trong một đơn vị thi công mà bản thân đơn vị đó không có pháp nhân thiết kế và giám sát. Nay muốn cấp giấy phép hành nghề giám sát thì bản thân đơn vị tôi công tác ký xác nhận được không? Nếu được thì Điều đó có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Giám sát thi công bên B thì được cấp chứng chỉ không? Vì Thông tư không quy định rõ cụ thể.

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Trong đó quy định:

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP).

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

Bạn nghiên cứu thêm Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ để biết rõ hơn các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Trung tâm Thông tin