Hỏi: Giấy phép hành nghề kỹ sư

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Tài tại hòm thư ht09@ymail.com hỏi :

1. Bạn tôi hiện đang là một viên chức nhà nước, hiện nay đang công tác tại một bộ phận phải cần có chứng chỉ hành nghề thiết kế. Để chứng thực điều đó, Bạn tôi nhờ các đơn vị tư vấn thiết kế (TVTK) xác nhận đã từng cộng tác thiết kế. Vậy, Bạn tôi xin xác nhận như vậy có đúng luật lao động hay không? Bởi vì, từ trước đến nay Bạn tôi là một viên chức và chưa có hợp đồng lao động với đơn vị TVTK. Nếu có, đó chỉ là hợp đồng khoán việc.

2. Nếu bạn tôi đã có từng làm việc ngoài giờ với TVTK và đã thiết kế nhiều công trình, như thế đơn vị TVTK có xác nhận được hay không để bổ túc hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề. Điều này có vi phạm luật lao động?

3. Đang là viên chức nhà nước, nhưng trước đây tôi có thời gian cộng tác tại một số đơn vị TVTK, tôi đã có thiết kế nhiều công trình, nay xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế có được không?

 

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại điều 1 thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có nêu:

Xem thêm:  Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..

– Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Do vậy Bạn của Bạn là viên chức nếu có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì được cấp chứng chỉ.

Trung tâm Thông tin