Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Thống Kê Truy Cập

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Góp ý Đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An

<!–

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, Quảng Nam.

–>

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, Quảng Nam.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, có ý nghĩa quan trọng đối với TP Hội An, tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Tuy nhiên, cần đề xuất cụ thể hình thức văn bản được đề nghị ban hành.

Về nội dung liên quan đến chi phí lập quy hoạch xây dựng TP Hội An: Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 1460/BXD-QHKT ngày 18/6/2018 gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị phân cấp cấp phép xây dựng, sửa chữa các di tích đơn lẻ trong khu phố cổ Hội An: Các công trình nêu trên là công trình cấp III, cấp IV (theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng); thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với các công trình này là UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (theo quy định tại Điều 103, Luật Xây dựng 2014).

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng

Hotline: 0904.889.859