Hỏi: Cấp đổi và cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Giang Thanh tại hòm thư Giangthanhttrxdtb@gmail.com hỏi :

Công dân tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế xây dựng năm 2004 và được cấp bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng. Sau khi ra trường về công tác tại một doanh nghiệp nhà nước (hiện nay là Công ty cổ phần) hoạt động về lĩnh vực tư vấn xây dựng tại địa phương. Từ năm 2009 đến nay, công dân đã được cơ quan Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn giám sát công trình hạ tầng; kỹ sư định giá. Sau khi được cấp các chứng chỉ hành nghề trên, công dân đã thực hiện giám sát thi công rất nhiều công trình cấp 2 và cấp 3 công trình dân dụng, hạ tầng khu đô thị và tư vấn quản lý nhiều dự án trên địa bàn tỉnh, các chứng chỉ hành nghề được cấp hết hạn tháng 5 năm 2018. Như vậy công dân có được nộp hồ sơ trình cơ quan Nhà nước để được thi sát hạch và cấp đổi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, định giá và cấp mới chứng chỉ hành nghề quản lý dự án không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Xem thêm:  Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thời hạn không?

 

Cá nhân có trình độ chuyên môn là kỹ sư kinh tế xây dựng, đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện công việc theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ và Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, giám sát công tác xây dựng công trình. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phải có kinh nghiệm làm giám đốc quản lý dự án (đối với hạng I, hạng II) hoặc tham gia quản lý dự án (đối với hạng III) theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng