Hướng Dẫn Sử Dụng Chứng Thư Số Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia

 

SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU QUA MẠNG. VẬY CÁC ĐƠN VỊ, CÔNG TY SẼ SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

 

Dưới đây là các bài viết hướng dẫn chi tiết về các trường hợp sử dụng & quản lý chứng thư số, cách đấu thầu qua mạng với vai trò nhà thầu – mời thầu:

 

Dịch vụ hỗ trợ tham gia đấu thầu điện tử trọn gói / đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng / Cấp lại, đăng ký Chứng thư số đấu thầu / Thay đổi thông tin doanh nghiệp trên Muasamcong….cho doanh nghiệp xin liên hệ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa)

 

I. Hướng dẫn sử dụng quy trình hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia ( File PDF )

  1. Điều kiện hạ tầng CNTT và Cài đặt phần mềm
  2. Cổng thông tin đấu thầu điện tử
  3. Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
  4. Quản lý chứng thư số đấu thầu
  5. Tham gia đấu thầu Thử 
  6. Một số vấn đề cơ bản cần chú ý liên quan đến máy tính người sử dụng
  7. Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu qua mạng.
Xem thêm:  Dịch Vụ Làm Hồ Sơ Đấu Thầu Và Đăng Tải Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng

 

 

Hướng dẫn quy trình sử dụng đấu thầu qua mạng quốc gia chứng thư số đấu thầu