Danh Mục: Dịch Vụ

Quy Trình Đấu Thầu Qua Mạng Mới Nhất Từ A-Z

Quy trình đấu thầu qua mạng

Ngày nay đấu thầu ngày càng được phổ biến. Đấu thầu qua mạng là một hình  thức đấu thầu được thực hiện thông qua sử dụng hệ thống đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về hình thức này. Vì vậy, để mọi người có thêm thông tin về vấn…