Quy Trình Đấu Thầu Qua Mạng Mới Nhất Từ A-Z

Ngày nay đấu thầu ngày càng được phổ biến. Đấu thầu qua mạng là một hình  thức đấu thầu được thực hiện thông qua sử dụng hệ thống đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về hình thức này. Vì vậy, để mọi người có thêm thông tin về vấn đề này, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy trình đấu thầu qua mạng

1. Quy trình đấu thầu qua mạng như thế nào?

Hiện nay, có rất nhiều phương thức cũng như cách đấu thầu qua mạng khác nhau. Dưới đây là một số cách mà mọi người nên biết:

– Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường

Theo quy định Mục 1 Chương II Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, dưới đây là các bước thực hiện đấu thầu qua mạng:

▪         Bước 1: Chuẩn bị chọn lựa nhà thầu

Đầu tiên, bên mời thầu sẽ thực hiện việc lập E-HSMT bằng cách đăng nhập vào Hệ thống. Tiếp theo, hãy chọn mục “Hàng hóa” hoặc “Xây lắp” hay “Dịch vụ phi tư vấn” tương ứng để lập E-HSMT.

Sau khi lập xong, bên mời thầu có trách nhiệm in hồ sơ trình chủ đầu tư. Ngoài ra, họ còn có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt. Nói chung, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên hệ thống và bản mà chủ đầu tư phê duyệt.

▪         Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp với các tiêu chí

 + Đăng tải E-TBMT cũng như phát hành E-HSMT

Việc đăng tải E_TBMT và phát hành E-HSMT được thực hiện dựa trên hướng dẫn của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi. Còn lại, đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường thì tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải E-TBMT trên Hệ thống.

 + Sửa đổi và làm rõ E-HSMT:

Trong trường hợp sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu cần đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư. Ngoài ra, bên mời thầu có trách nhiệm phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi).

Việc sửa đổi phải thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc. Đối với trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời gian đóng thầu.

 + Nộp E-HSDT

Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E_TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.

Xem thêm:  Dịch Vụ Đăng Ký Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia Trọn Gói 2024

Mở thầu

Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống. Sau đó, hãy chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Cuối cùng, bên mời thầu giải mã E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu.

Việc mở thầu cần được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

▪         Bước 3: Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu

Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và tải E-HSDT của các nhà thầu để tổ chức đánh giá. Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong E-HSMT.

▪         Bước 4: Thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc thương lượng hợp đồng, trình, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống. Thông tin ấy bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Thông tin về gói thầu, về nhà thầu trúng thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

▪         Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Bên mời thầu và nhà thầu phải hoàn thiện và ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

Mục 2 Chương II Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT có quy định về việc chọn nhà thầu qua mạng của phương thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn sau:

▪         Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Quy trình lập và phê duyệt E-HSMT được thực hiện theo quy định như với gói thầu thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

Thành phần và định dạng file của E-HSMT theo Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, gồm:

  • Chương I – Yêu cầu nộp báo giá
  • Chương II – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
  • Chương III – Biểu mẫu hợp đồng.

Chủ đầu tư không cần phải tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

▪         Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Sau khi thông báo mời thầu, phát hành E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống. Thời gian chuẩn bị tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT trên Hệ thống.

Sau đó, cần sửa đổi, làm rõ cũng như nộp E-HSDT và mở thầu. Nói chung là thực hiện như đối với gói thầu thực hiện phương thức chào hàng cạnh tranh thông thường.

▪         Bước 3: Đánh giá E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

Việc đánh giá E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

2. Một số hướng dẫn liên quan đến đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là một hình thức mới mẻ với rất nhiều doanh nghiệp. Để nắm rõ được hết những quy trình và nội dung một cách chính xác nhất. Những người tham gia cần phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin cần thiết. Dưới đây là một số hướng dẫn về đấu thầu qua mạng mà các doanh nghiệp nên biết:

– Hướng dẫn đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng

Để đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng thành công, bạn phải trải qua các bước sau:

Xem thêm:  Hướng dẫn tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bước 1: Truy cập website: http://muasamcong.mpi.gov.vn. Đây là hệ thống công nghệ thông tin do Cục Quản lý đấu thầu, bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành.

Bước 2: Nhấn nút “Đăng ký” trên Hệ thống nêu trên. Từ đó thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Lưu ý, nhà thầu phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bước 3: Nhà thầu phải nộp chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc theo quy định pháp luật

Bước 4: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký

Bước 5: Nhà thầu nhận chứng thư số

Bước 6: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

– Hướng dẫn làm các thủ tục đấu thầu qua mạng

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch khi đấu thầu qua mạng, các bên cần hoàn thành các thủ tục sau trước khi tham gia đấu thầu:

Đối với Bên mời thầu

  • Đơn đăng ký bên mời thầu
  • Bản sao quyết định thành lập của tổ chức đăng ký (công chứng)
  • Bản sao chứng minh thư của người đại diện pháp luật tổ chức đăng ký

Đối với bên nhà thầu:

  • Đơn đăng ký bên mời thầu
  • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký (công chứng)
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký

Những hướng dẫn trên đây hoàn toàn có thể áp dụng với mọi nhà thầu và hình thức thầu. Tất cả đều được thực hiện dựa trên các văn bản điện tử sẽ được các bên thông qua và ký kết. Do đó, mọi người tham gia cần phải chuẩn bị và cập nhật, tham khảo thông tin thật kỹ càng.

4. Dịch vụ trọn gói đăng ký đấu thầu qua mạng

Về cơ bản, đấu thầu qua mạng hiện nay là một hình thức khá phổ biến đối với các doanh nghiệp. Nó đảm bảo tính công khai và minh bạch rõ ràng. Bên cạnh đó, việc đấu thầu này cũng giúp giảm bớt các chi phí và tạo điều kiện tối đa cho các chủ doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Tóm lại, đấu thầu qua mạng là một hình thức đấu thầu đem đến nhiều tiện ích cho cả 2 bên nhà thầu và mời thầu.

Ngoài ra, khi tham gia đấu thầu qua mạng, cả bên chủ đầu tư lẫn nhà thầu đều phải chuẩn bị mọi mặt thật tốt nhất. Có những sự cố phát sinh mà chỉ xảy ra ở hình thức sàn online như đấu thầu qua mạng. Do đó, hãy bỏ túi cho mình những lưu ý quan trọng để nhanh chóng giải quyết các rủi ro không may xảy ra.

Trên đây là toàn bộ những điều cơ bản mà bạn cần biết liên quan đến đấu thầu qua mạng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích bạn bất cứ khi nào bạn cần. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc, nhu cầu dịch vụ hướng dẫn tham gia quy trình đấu thầu qua mạng hoặc muốn liên hệ dịch vụ đăng ký thông tin đăng ký đấu thầu qua mạng, vui lòng truy cập website: https://vienxaydung.edu.vn hoặc gọi số điện thoại hotline: 0904.889.859 Ms.Hoa để được tư vấn và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

 

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

VPGD: P922 – Tòa HH2A – KĐT Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Website: vienxaydung.edu.vn – vienxaydung.edu.vn

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com

Tel: 046.686.8910 – Fax: 043.257.9999

Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa)