Hướng dẫn quy trình đăng ký đấu thầu qua mạng toàn tập

Hướng dẫn quy trình trong đăng ký đấu thầu qua mạng cũng như cách sử dụng chứng thư số của công ty trong công tác tham gia đấu thầu qua mạng. Tại đây là bài hướng dẫn cách sử dụng chứng thư số dành cho vị trí nhà thầu tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Muasamcong.mpi.gov.vn.

 

 

♦ Hướng dẫn tra cứu thông tin đấu thầu qua mạng

Thủ tục đăng ký thông tin đối với Mời thầu Nhà thầu

Đăng ký gia hạn chứng thư số thông tin đấu thầu qua mạng

 

 

 

 

 

Xem thêm:  Mục đích khóa đào tạo chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3