Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng số 46/2015/NĐ-CP

Nghị Định 46/2015/NĐ-CP

Ngày 12 tháng 05 năm 2015, Chính phủ ban hành nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng số 46/2015/NĐ-CP. Để tải đầy đủ văn bản nghị định 46, quý học viên có thể tải tại đây: Link Tải Về

Nghị định 46
Nghị định 46

 

Xem thêm:  Danh sách doanh nghiệp đăng tải thông tin thành công lên Bộ Xây Dựng