Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Đăng Tải Thông Tin Doanh Nghiệp

Đăng Tải Thông Tin

Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Quốc Gia

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Thống Kê Truy Cập

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Về Chứng Thư Số Trong Đấu Thầu Qua Mạng

SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU QUA MẠNG. VẬY CÁC ĐƠN VỊ, CÔNG TY SẼ SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Dưới đây là các bài viết hướng dẫn chi tiết về các trường hợp sử dụng & quản lý chứng thư số, cách đấu thầu qua mạng với vai trò nhà thầu – mời thầu:

I. Hướng dẫn sử dụng ( File PDF )

 

  1. Điều kiện hạ tầng CNTT và Cài đặt phần mềm
  2. Cổng thông tin đấu thầu điện tử
  3. Nghiệp vụ đấu thầu
  4. Quản lý Chưng thư số
  5. Dự thầu thử
  6. Các vấn đề cơ bản liên quan đến máy tính người sử dụng
  7. Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu

 

 

Thông tin
Ngày tháng
Chuyên mục
Đấu Thầu Qua Mạng
Đánh giá
51star1star1star1star1star