Thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng có phức tạp không?

Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ pháp lý đủ và đảm bảo chính xác không phải đơn giản với tất cả mọi người. Nếu như hồ sơ thuận lợi thì việc xin cấp chứng chỉ với cơ quan có thẩm quyền sẽ dễ dàng, ngược lại sẽ trở thành khó khăn. Vậy trong thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng cần chuẩn bị tài liệu gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Viện Xây dựng để giải đáp thắc mắc trên nhé.

>>> Xem thêm:

♦         Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực hạng I trong từng lĩnh vực cụ thể

♦        Cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng uy tín nhanh chóng

Thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng
Thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng

Căn cứ chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

– Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn về hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng 2014 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực năng lực, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định phải đảm bảo trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực năng lực.

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật và phải tiến hành thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng 

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực như sau:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 07 năm trở lên;

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 04 năm trở lên;

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Xem thêm:  Công việc của người làm nghề kiến trúc sư là gì?

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng 

Thứ nhất, đối với chứng chỉ năng lực lần đầu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP;
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận.
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc phải tiến hành kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Trừ đơn đề nghị ra thì tất cả các giấy tờ kể trên đều phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Thứ hai, đối với hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực thi công xây dựng, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Về hội đồng xét chứng chỉ năng lực thi công xây dựng

 • Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực.
 • Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định.
 • Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;
 • Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này;
 • Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết.
 • Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết định ban hành

Trình tự thủ tục sát hạch

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (chứng chỉ hành nghề xây dựng) đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn. Bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem xét sự đầy đủ. Cũng như tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận được trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ xây dựng xem xét quyết định. 

Xem thêm:  Điều kiện tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn y tế nhóm 5

Nếu như hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp thì bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm; thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng; 01 lần về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Việc thi sát hạch chứng chỉ năng lực xây dựng sẽ được tiến hành theo tổ chức, theo khu vực hoặc theo địa phương. Thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý hay cũng có thể đột xuất. 

Nếu như Hội đồng xét duyệt quyết định để phù hợp với nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Trước thời gian tổ chức thi sát hạch 05 ngày, Hội đồng này thông báo bằng văn bản; đồng thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực xây dựng; thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cùng mã số dự sát hạch của các cá nhân.

Trên đây là thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng chi tiết và cụ thể để bạn đọc dễ dàng hình dung và làm theo.

Thời gian xử lý

Trong thời hạn tối đa là 03 ngày kể từ khi tổ chức thi sát hạch. Hội đồng xét cấp chứng chỉ sẽ có trách nhiệm tổng hợp và trình kết quả sát hạch để Thủ trưởng cơ quan; đơn vị có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ cho các cá nhân. 

Kết quả của việc thi sát hạch những cá nhân tham gia thi sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng kể từ ngày thi sát hạch.

Trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực xây dựng sẽ phải gửi văn bản đề nghị đến Bộ Xây dựng để cấp Mã số chứng chỉ năng lực xây dựng.

Trong vòng 05 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị. Bộ Xây dựng sẽ phát hành Mã số chứng chỉ năng lực xây dựng. Đồng thời tích hợp thông tin để thực hiện quản lý hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng đã cấp. Và cũng phải đăng tải thông tin của các cá nhân về năng lực hoạt động xây dựng; trên trang thông tin điện tử đúng theo quy định hiện hành.

Việc thu và sử dụng chi phí thi sát hạch chứng chỉ; sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Lệ phí thi sát hạch cấp CCHNXD sẽ được thực hiện theo quy định do Bộ Tài chính ban hành. 

Tất cả các cá nhân xin cấp chứng chỉ năng lực phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí. Và lệ phí ngay từ thời điểm khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực. Trong tất cả các trường hợp, phí và lệ phí sẽ không được hoàn trả.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến thủ tục làm chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy định hiện hành. Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 – .