Quy trình thực hiện đấu thầu theo Nghị định 63/2014NĐ-CP

Tự thực hiện là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Dưới đây là quy trình tự thực hiện theo pháp luật về đấu thầu hiện nay.

 

đấu thầu

Bước 1. Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc

Công việc đầu tiên đối với nhà mời thầu đó là việc chuẩn bị phương án tự thực hiện.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ về phương án tự thực hiện được lập bao gồm yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, giá trị, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần thực hiện và dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc.

Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. 

Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Xem thêm:  Những trường hợp bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Bước 2. Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc

Sau khi đã phác thảo được những nội dung cơ bản của phương án tự thực hiện, bênn mời thầu xem xét để hoàn thiện phương án.

Các bên tiến hành thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất trong phương án tự thực hiện, dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc và các nội dung cần thiết khác.

Bước 3. Ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc

Tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị phụ thuộc hoặc ký thỏa thuận giao việc với đơn vị được giao để tự thực hiện gói thầu.

Lưu ý:

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định các nội dung công việc thuộc gói thầu phải được giám sát khi thực hiện, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với mình để giám sát quá trình thực hiện gói thầu.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định hoặc không có tư vấn giám sát độc lập quan tâm hoặc không lựa chọn được tư vấn giám sát độc lập do gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa, gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng thì tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu phải tự tổ chức thực hiện giám sát.

Xem thêm:  Điều kiện và hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 

Xem thêm bài viết về: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG .