Hỏi: Điều kiện tính thời gian kinh nghiệm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

 

Câu hỏi của bạn Tranthinga tại hòm thư nganghean@yahoo.com hỏi :

Tôi đang làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2. Tôi có một số vấn đề cần hỏi quý Bộ như sau: tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng có quy định sau:
– Theo Điểm b khoản 1 điều 7: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Theo Điểm đ khoản 1 điều 7: Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

Vậy thời gian kinh nghiệm trên được tính bắt đầu từ thời điểm nào?

Tôi đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng chuyên ngành Kinh tế xây dựng tháng 8/2009. Trước đó tôi đã tốt nghiệp Trường trung cấp Xây dựng Hà Nội chuyên ngành kinh tế tháng 10/2002 và đã tham gia hoạt động xây dựng với các Nội dung công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại điều 3 của quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng từ tháng 11/2002 đến nay. Vậy tôi có được tính thời gian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ kể từ ngày tốt nghiệp trường trung cấp hay không?

Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

 

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 như sau:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

c) Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

d) Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

đ) Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

Như vậy theo Bạn hỏi thì thời điểm xét là: Có ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp cao đảng hoặc Đại học. Ngoài ra nếu Bạn học có bằng Cao đẳng Kinh tế xây dựng chuyên ngành thì thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm.

Xem thêm:  Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không? Điều kiện là gì?

 

Trung tâm Thông tin