Hỏi: Cấp chứng chỉ thẩm định giá

 

Câu hỏi của bạn Lê Văn Thành tại hòm thư vanthanh_1610@yahoo.com hỏi :

Hiện tôi là sinh viên mới tốt nghiệp khoa quản lý đất đai và bất động sản, chuyên ngành quản lý thị trường bất động sản. Tôi được biết để được hành nghề thẩm định giá thì phải có chứng chỉ thẩm định giá theo luật kinh doanh bất động sản. Như vậy tôi có thể viết đơn xin cấp chứng chỉ thẩm định giá thông qua bằng tốt nghiệp kỹ sư quản lý thị trường bất động sản không? Theo luật kinh doanh bất động sản thì muốn có chứng chỉ thẩm định giá thì phải học lớp nghiệp vụ thẩm định giá. Và tôi được biết khóa học thẩm định giá chỉ 6 tháng thậm chí chỉ có 2 tháng và cần phải có bằng tốt nghiệp có thể là bằng quản trị kinh doanh, quản trị tài chính hoặc một lĩnh vực không liên quan đến thị trường bất động sản mà đi học lớp nghiệp vụ thẩm định giá thì được cấp chứng chỉ thẩm định giá. Trong khi sinh viên thuộc chuyên ngành quản lý thị trường bất động sản học trên 4 năm và được đào tạo rất bài bản về lĩnh vực quản lý thị trường bất động sản cũng như thẩm định giá bất động sản lại không được cấp chứng chỉ thẩm định giá.

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

Điều kiện để được cấp chứng chỉ định giá bất động sản được quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ như sau:

Xem thêm:  Góp ý Nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Bổ Đà, Bắc Giang và đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng

 

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

d) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

Nếu bạn đã tốt nghiệp đại học và có đủ các điều kiện như trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng địa phương.

Trung tâm Thông tin