Hỏi: Nhà thầu thang máy có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

 

Câu hỏi của bạn Hồ Thủy Tiên tại hòm thư ho-thuy.tien@vmec.vn hỏi :

 

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 19, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây: Khảo sát xây dựng gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế cấp – thoát nước công trình, thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt, thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; Kiểm định xây dựng; Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Vậy tôi xin hỏi, đối với doanh nghiệp là nhà thầu thang máy chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị thang máy – lắp đặt thang máy – bảo hành – bảo trì thang máy cho công trình thì có cần phải có chứng chỉ năng lực thi công hoạt động xây dựng theo Nghị định trên hay không?

Xem thêm:  Góp ý điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hòa Bình

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì công tác thi công xây dựng công trình gồm “xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng”. Do đó, trường hợp tổ chức thực hiện thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì… thang máy thì phải có chứng chỉ năng lực nhà thầu về hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng