Vì sao nên sử dụng dịch vụ cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 của Viện Xây Dựng?

Việc nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động và trang bị các kiến thức giúp phát hiện các mối đe dọa trong công việc là điều cần thiết đối với mỗi người lao động. Chứng chỉ an toàn lao động là điều cần thiết để có thể được hành nghề một cách hợp pháp. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4.

>>> Xem thêm

♦     Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 6

♦    Chứng chỉ an toàn theo nghị định 44 cập nhật mới nhất

chứng chỉ an toàn nhóm 4
chứng chỉ an toàn nhóm 4

Tầm quan trọng của chứng chỉ an toàn lao động

An toàn lao động là hệ thống các kiến thức và kỹ năng áp dụng để nhận biết, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn những hiểm họa có thể xảy ra xung quanh môi trường làm việc. Thực hiện tốt quy định về an toàn lao động sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại phát sinh cho cả người và của cho  người lao động cũng như doanh nghiệp trong suốt quá trình làm việc.

Người lao động là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. Người lao động sẽ an tâm làm việc hơn khi môi trường làm việc an toàn, đảm bảo. Chính vì vậy việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là hết sức cần thiết.

Vì sao phải cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4?

Chứng chỉ an toàn lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP, chứng minh rằng người lao động đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phù hợp với tính chất công việc. 

Theo quy định pháp luật thì đây là một yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên, do công việc quá bận rộn không thu xếp được thời gian nên có người đã đi tìm mua chứng chỉ an toàn lao động. 

Trên thị trường có rất nhiều trung tâm làm giả chứng chỉ, chứng chỉ không có giá trị sử dụng,… nên hãy cẩn thận trước khi quyết định mua chứng chỉ an toàn lao động.

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44 để quy định về việc huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào  Theo đó, có 6 nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện để được cấp chứng chỉ an toàn lao động. 

Việc huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 nói riêng và các nhóm còn lại nói chung là công việc quan trọng để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động và đảm bảo an  toàn cho người lao động. Trang bị các kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc về con người và tài sản cho doanh nghiệp.

Xem thêm:  Chứng Chỉ An Toàn Vận Hành Máy Xây Dựng

Tuy không phải trực tiếp làm việc với những chất độc hại hay môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều rủi ro như đối tượng nhóm 3. Nhưng những người lao động thuộc nhóm 4 cũng cần được hướng dẫn về các điều luật, chính sách, nội quy về an toàn vệ sinh lao động. Biết cách nhận biết các biển chỉ dẫn an toàn, biển cảnh báo và sử dụng các thiết bị máy móc, phương tiện, trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Khi được huấn luyện và đủ điều kiện để cấp chứng chỉ an toàn lao động. Người lao động thuộc nhóm 4 sẽ nắm được các kỹ năng để xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình làm việc. Cũng như khả năng tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, việc cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm đối tượng này là công tác bắt buộc, đã được quy định tại Pháp luật Việt Nam. Quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4.

Những ai phải tham gia huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các đối tượng lao động được chia thành 6 nhó chính. 6 nhóm này đó là:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với nhóm này, các đối tượng lao động bao gồm:

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; những người phụ trách bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất; quản đốc phân xưởng hoặc vị trí tương đương;

Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm các đối tượng lao động sau:

Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

Người giám sát trực tiếp về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Với người lao động nhóm 3 bao gồm người làm những công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động nhóm 4

Những người lao động nhóm 4 bao gồm cả người tập nghề, học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định

Ngoài ra, những người lao động không thuộc 6 nhóm nêu trên (gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người tập nghề, học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động) cũng cần được đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

Qua những thông tin, có thể thấy rằng đối tượng tham gia huấn luyện để cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 là những người không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5

Xem thêm:  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ( Update 5/4/2019)

Nội dung khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 4 tại Viện Xây Dựng gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động:

Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động

Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như các biện pháp phòng ngừa.

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao lao động của cơ sở.

  • Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng:

Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động; mà người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng cũng như tại các khu vực khác

Công dụng, cách sử dụng cũng như cách bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.

Cách xử lý tình huống, các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

  • Yêu cầu về an toàn lao động với công việc được giao:

Các yếu tố nguy hiểm phát sinh tại nơi làm việc, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động

Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố thiết bị, máy móc được giao.

Phối hợp làm việc tập thể.

  • Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung:

Cuối khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4, học viên sẽ tham gia kiểm tra; sát hạch và được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 nếu đạt yêu cầu.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 của Viện Xây Dựng?

– Chúng tôi là cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ uy tín, theo đúng quy đinh của pháp luật

– Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế về an toàn lao động, nhiệt huyết, sáng tạo.

– Chúng tôi có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất giảng dạy.

– Giáo trình được biên soạn theo tiêu chuẩn của Luật an toàn lao động. 

– Các bài giảng được xây dựng riêng theo lĩnh vực hoạt động, đặc thù riêng để phù hợp với công tác an toàn vệ sinh lao động tại từng nơi làm việc.

Ngoài công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Viện Xây Dựng còn cung cấp các biện pháp kỹ thuật về an toàn và vệ sinh lao động, các chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và tính mạng cho người lao động. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo Hotline: 0904.889.859 – .