Tìm hiểu mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực là một trong các loại giấy tờ quan trọng mà doanh nghiệp, tổ chức muốn hoạt động lĩnh vực xây dựng cần phải có. Vậy mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng có dạng như thế nào? Điều kiện để các cá nhân, tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực này? Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Viện Xây Dựng để giả đáp tất cả thắc mắc trên.

>>> Xem thêm:

♦       Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật được hiểu thế nào cho đúng?

♦       Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không?

mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng
mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực xây dựng được hiểu thế nào cho đúng?

Chứng chỉ năng lực xây dựng thực tế là bản đánh giá năng lực khái quát chung nhất của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng với các tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động cá nhân. 

Chứng chỉ cũng sẽ nêu điều kiện, quyền hạn của tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Nói trên lãnh thổ Việt Nam bởi vì pháp luật không quy định chứng chỉ năng lực với tổ chức nước ngoài.

Hoạt động xây dựng sẽ được quy định theo nội dung có ghi trên chứng chỉ năng lực xây dựng. Thông tin này được ghi nhận tại điều 59-67 Nghị Định 59/2015/NĐ-Cp và Thông tư 17/2016/TT-BXD.

Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định rõ tại Điều 57, không có chứng chỉ năng lực xây dựng thì không tổ chức, cá nhân hay đơn vị nào được tham gia nghiệm thu, quyết toán hay đấu thầu công trinh. 

Như vậy mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng là điều bắt buộc với các cá nhân, tổ chức, đơn vị đang muốn hoạt động trong lĩnh vực này.

Giấy chứng nhận năng lực xây dựng được căn cứ vào đâu?

 • Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị Định 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn về nắng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 • Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc hay không?

Theo Điều 57 của Nghị định 42/2017/NĐ-CP, không có chứng chỉ năng lực xây dựng thì không tổ chức, cá nhân hay đơn vị nào được tham gia nghiệm thu, quyết toán hay đấu thầu công trinh. Như vậy chứng chỉ năng lực xây dựng là điều bắt buộc với các cá nhân, tổ chức, đơn vị đang muốn hoạt động trong lĩnh vực này.

Xem thêm:  Nội dung đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ lái xe an toàn

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

 • Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 •  Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.
 •  Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.
 •  Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng là mẫu chứng chỉ mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng công nhận về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đó. 

Phụ lục số 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TÊN CƠ QUAN
CẤP CHỨNG CHỈ
——-
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

CHỨNG CHỈ
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: …………………….
(ban hành kèm theo Quyết định số: … ngày ….)

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: …………………………..

Ngày cấp: ……………………………………… Nơi cấp: …………………………………………….

Tên người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: …………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………. Số fax: ………………………………………..

Email: ………………………………………… Website: ……………………………………………..

Phạm vi hoạt động xây dựng:

 1. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): ………………………………..
Xem thêm:  Doanh nghiệp hết cảnh chạy chọt, ấm ức nhờ đấu thầu qua mạng

Hạng: ……………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): ………………………………..

Hạng: ……………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………………

4.Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày ……./……/……..

……, ngày ….. tháng …. năm 20….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Bạn phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn trong mẫu trên. Việc ghi rõ thông tin cũng giúp chúng ta chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực nhanh chóng, thuận lợi nhất, không gây lãng phí thời gian phải sửa lại hồ sơ chỉ vì mẫu đơn không đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Mẫu này bạn có thể trực tiếp tải về từ Thông tư trên hoặc nhờ đến các bên dịch vụ để họ hướng dẫn điền mẫu và tư vấn về các thủ tục sau đó đúng nhất.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Viện Xây dựng

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cạnh tranh nhau về các lớp học sát hạch cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Vì vậy, bạn phải tỉnh táo để chọn đơn vị uy tín nhất, chất lượng nhất dựa trên sự đánh giá của khách hàng đã từng sử dụng trước đó (tức là hiệu ứng của người tiêu dùng); sự công nhận của các doanh nghiệp,…

Viện Xây Dựng là đơn vị hàng đầu trong tư vấn, đào tạo và cấp những mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, là địa chỉ tin cậy được nhiều học viên lựa chọn.

Với phương châm luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chúng tôi với đội ngũ nhân viên nắm rõ quy định pháp luật về yêu cầu chứng chỉ năng lực, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, hết sức mình hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác là địa điểm tin cậy cho người lao động.

Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 •       Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 •       Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 •       Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 •       Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.
 •       Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng an toàn lao động thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Tóm lại, qua bài viết trên chúng tôi đã gửi tới quý khách hàng những thông tin hữu ích về chứng chỉ năng lực xây dựng cũng như hướng dẫn cách điền mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng sao cho đúng và đủ nhất.

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 – .