Lớp Ôn Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO
 V/v: Tổ chức Ôn thi chứng chỉ hành nghề về đấu thầu năm 2018

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, chi tiết tại khoản 7, điều 35 quy định: ”Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.”
Căn cứ quyết định số 878/QLĐT-CS ngày 09/9/2016 của Cục quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng  học là đơn vị được phép đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT;
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng thông báo mở các khoá ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu cụ thể như sau:

Xem thêm:  Hủy bỏ Quyết định công nhận/Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

 

I.  Các chương trình đào tạo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: (Nội dung kèm theo)
*  Thời gian: Buổi sáng 8:00 – 11:00; Buổi chiều 13:30 – 16:30 

TTChương trình đào tạoThời gianKinh phí
1Khóa Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn03 ngày
Từ ngày 02 – 04/4/2018
Từ ngày 29 – 31/4/2018
(đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản)
1.200.000đ
2Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn 1.200.000đ
3Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cả 2 lĩnh vực trên1.400.000đ
4Khóa đào tạo đấu thầu cơ bản – đối với lựa chọn nhà thầuTừ ngày 13 – 15/4/2018
Từ ngày 26 – 28/4/2018
Từ ngày 02 – 04/5/2018
Từ ngày 23 – 25/5/2018
1.000.000đ

 

III. Giảng Viên:Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm được Cục quản lý và đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép giảng dạy các khóa học về đấu thầu.

 

Hình ảnh lớp học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu & ôn thi sách hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Hình ảnh lớp học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu & ôn thi sách hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầuHình ảnh lớp học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu & ôn thi sách hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 

IV. Thủ tục nhập học: 

–   Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
–   02 ảnh 3×4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
–   01 bản photo chứng minh nhân dân
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
–    Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

Xem thêm:  Bạn có đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng?

 

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

 

                                   MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC
Tên đơn vị:………………………………………………… Người liên hệ:……………………………
Địa chỉ:……………………………………………………… Điện thoại/Fax/Email:……………………

TTHọ và tênNăm sinhChức vụDi độngTên khóa học đăng ký

       Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

Liên hệ đăng ký: 0904.889.859 ( Ms.Hoa )