Thủ Tục Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án

Trình tự thủ tục các bước thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo mỗi thành phố – tỉnh thành.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và chuyển hồ sơ cho Hội đồng xét cấp chứng chỉ tác nghiệp.

Bước 3: Hội đồng xét cấp chứng chỉ thẩm định hồ sơ,trình lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân (có văn bản đối với các trường hợp không đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề)

Bước 4: Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cấp Mã số chứng chỉ hành nghề. Sở Xây dựng in chứng chỉ hành nghề.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

(Khi đến nhận kết quả phải có biên nhận. Trường hợp nhận thay phải có biên nhận và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp).

 

 

♦ Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng PL02

♦ Mẫu Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Trong Công Tác Hoạt Động Xây Dựng Đối Với Cá Nhân PL03

Xem thêm:  Một vài điểm mới về quy định điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trình

 

 

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được cấp sau khi các cá nhân đạt kết quả thi sát hạch.

 

Theo Khoản c Điều 4 Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng “Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) thì nộp đơn theo mẫu phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 kèm theo tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính CMND/ thẻ căn cước công dân và 2 ảnh màu cỡ 4x6cm có phông nền trắng gửi về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định để đăng ký tham dự sát hạch”. Cá nhân có thể tải trên website của Sở Xây dựng , các giấy tờ liên quan để chuẩn bị hồ sơ đăng ký sát hạch Quản lý dự án và tới Sở Xây dựng nộp theo quy định.

 

 

Thành phần hồ sơ

 

01 bản chính Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 01.(kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng).

2) 01 bản sao kết quả Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

3) Tệp chứa ảnh màu chụp từ bản chính Văn bằng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm:  Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động

4)Tệp chứa ảnh màu chụp từ bản chính Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 02. 4’)hoặc Tệp chứa ảnh màu chụp từ bản chính chứng chỉ hành nghề Thiết kế hoặc giám sát (cùng Hạng với lĩnh vực quản lý dự án đã đăng ký)

5) Tệp chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu dịch vụ đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng tại các Sở Xây Dựng, Hiệp Hội, Bộ Xây Dựng…xin vui lòng liên hệ Hotline: 0904.889.859 – để được tư vấn về thông tin lịch thi sớm nhất.

 

Trích dẫn từ: thutuchanhchinh.vn