Danh Mục: Thủ tục hành chính

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng I (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263451 Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng…

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263454 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Tổ chức đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng…

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263456 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Cá nhân đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263459 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề…

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng Mã thủ tục BXD-263460 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Trình tự thực hiện – Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng…