Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Tham gia vào các hoạt động trong ngành xây dựng, các đơn vị tổ chức luôn cần phải công khai năng lực tham gia xây dựng. Vậy mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng và mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng?

>>> Xem thêm:

♦       Một số kiến thức cần biết về chứng chỉ năng lực đấu thầu

♦       Điều kiện cấp chứng chỉ thi công điện có phức tạp không?

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Khái niệm chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bản đánh giá năng lực của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng một cách khái quát, cơ bản nhất.

Hiện nay, để được Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, 3 yêu cầu các doanh nghiệp, công ty cần phải đáp ứng được các điều kiện được quy định cụ thể tại Điều 57 Nghị định 100/ 2018/ NĐ – CP như:

 • Là những doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đúng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động đã được cấp đăng ký kinh doanh.
 • Nhân sự trong các tổ chức đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng phù hợp, tương ứng với lĩnh vực xin cấp. 
 • Ví dụ: Công ty muốn xin lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng hạng 2 thì cá nhân chủ chốt trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng 2…
 • Cần đảm bảo các máy móc, thiết bị phục vụ phi công đối với doanh nghiệp xin khảo sát, thi công xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

– Bản nêu quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

– Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan, kèm theo các loại văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.

*Lưu ý: Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.

Xem thêm:  Kiểm tra số chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh chóng nhất

– Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.

– Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ để xếp hạng, phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu trên theo quy định từ Điều 59 đến Điều 67, Nghị định 59/2015/NĐ-CP (đề nghị các tổ chức tự nghiên cứu, đánh giá, xếp hạng tổ chức của mình trước khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực). 

Các cá nhân của tổ chức có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (chứng chỉ hành nghề không ghi “Hạng”) phải kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và “Hạng” của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng).

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng có dạng như sau:

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            …….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 1. Số điện thoại: ……………………………………………………………………
 2. Số fax: ……………………………………………………………………………
 3. Email:  ……………………………………………………………………………
 4. Website: …………………………………………………………………………..
 5. Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: ……………………
Xem thêm:  Điều kiện được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Nơi cấp: …………………………………………………..                

Ngày cấp: ……………………………

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………..
 2. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): ……………………………………………….

Số Chứng chỉ: ……………………. ngày cấp ………………. nơi cấp: ………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 1. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức
 2. a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:
STTHọ và tênVị trí/Chức danhSố chứng chỉ hành nghề1Điện thoại liên hệ
1
2
3
 1. b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:
STTHọ và tênVị trí/chức danhTrình độ chuyên mônĐiện thoại liên hệ
1
2
3
….

 1. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ (Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng):
STTNội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu,…)
Thông tin công trìnhChủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)
Ghi chú
1Nội dung công việc thực hiện: ………..(Tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; vị trí xây dựng)
2
 1. Kê khai máy móc, thiết bị với Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)
STTLoại máy móc, thiết bị phục vụ thi côngSố lượngCông suấtTính năngNước sản xuấtNăm sản xuấtSở hữu của tổ chức hay đi thuêChất lượng sử dụng hiện nay
1
2

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………

Hạng: …………………………………………………………………………………..

□ Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………………………………………

□ Điều chỉnh, bổ sung

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất để bạn đọc tham khảo và phục vụ vào quá trình xin cấp chứng chỉ nếu có. Quý khách cần thể hiện đúng thông tin, đầy đủ trên mẫu đơn để quá trình xin cấp chứng chỉ được nhanh chóng và thuận lợi nhất, tránh bị trả lại hồ sơ để bổ sung nhiều lần. Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 – .