Hỏi: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh

 

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Tùng tại hòm thư [email protected] hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Phạm Văn Tùng qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định điều kiện của các cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình như sau:
a) Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

b) Có đăng ký kinh doanh hoạt động thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu công dân Phạm Văn Tùng đã được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn, muốn hành nghề tư vấn độc lập thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công dân Phạm Văn Tùng liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký kinh doanh.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Cán bộ trực tiếp quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án có cần có chứng chỉ hành nghề không?