Hỏi: Quy định xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Phan Đức Lanh tại hòm thư phanduclanh@gmail.com hỏi :

Tôi có bằng kỹ sư kinh tế xây dựng và đang làm giám sát thi công xây dựng công trình. Tôi có nhu cầu xét cấp đổi chứng chỉ giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện. Theo điều 45 Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân trình độ đại học; từ 5 (năm) trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp”. Mặt khác, theo điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định giám sát công tác xây dựng là “cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình…”. Vậy xin hỏi, tôi xin xét cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP hay theo Thông tư 17/2016/TT-BXD và có được xét cấp chứng chỉ giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Việc xác định chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, chuyên môn được đào tạo của cá nhân xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và được quy định cụ thể tại Điều 16 Thông tư này. Đồng thời, theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, để được xét cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu về thời gian, kinh nghiệm thực hiện công việc và đạt yêu cầu sát hạch về kiến thức chuyên môn và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ. Do đó, trường hợp cá nhân có bằng kỹ sư kinh tế xây dựng thì có thể được Hội đồng xét cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình phù hợp với kinh nghiệm thực hiện công việc thực tế.

Xem thêm:  Hỏi: Trường hợp nhà thầu không cần chứng chỉ năng lực xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng