Bộ Xây dựng cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng khu C – Khu nhà ở, Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, TP Hồ Chí Minh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn bản số 1710/VPCP-CN ngày 01/3/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến về Văn bản số 299/TNVN-KHTC ngày 20/02/2019 của Đài Tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu C – Khu nhà ở, Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh với quy mô sử dụng đất là 9,7154 ha (Dự án).

165215baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo báo cáo tại Văn bản số 299/TNVN-KHTC ngày 20/02/2019 của Đài Tiếng nói Việt Nam và hồ sơ gửi kèm thì Tổng Cty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (Tổng Cty EMICO – là Cty 100% vốn Nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) đã được Đài Tiếng nói Việt Nam giao làm chủ đầu tư Dự án Quy hoạch và Đầu tư xây dựng tại khu đất Đài phát sóng phát thanh Quán Tre tại Quyết định số 268/QĐ-TNVN ngày 08/5/2007.

Ngày 16/10/2015, Đài Tiếng nói Việt Nam đã duyệt phương án cổ phần hóa Cty mẹ – Tổng Cty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin sang hoạt động theo mô hình Cty CP tại Quyết định số 2322/QĐ-TNVN. Ngày 02/11/2015, UBND TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 6711/UBND-ĐTMT chấp thuận chủ trương liên doanh thành lập pháp nhân mới, công nhận Cty TNHH Emico Sài Gòn làm chủ đầu tư Dự án và chấp thuận Cty TNHH Emico Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 13/3/2017.

Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quy hoạch Dự án: Ngày 02/02/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 1311/BTC-QLCS, thống nhất Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển mục đích sử dụng 9,7154ha để xây dựng chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, ký túc xá, công trình dịch vụ đô thị (trường mẫu giáo, trường tiểu học), đất cây xanh sử dụng công cộng, giao thông nội bộ và đất kỹ thuật (phục vụ đơn vị ở) theo quy hoạch của thành phố;

Ngày 18/3/2011, UBND thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất Đài phát sóng Quán Tre (diện tích đất 33,0662ha) tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu C – Đài phát sóng Quán Tre (diện tích đất 9,7154ha) tại Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 24/11/2015.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp đổi và cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo quy định tại Điều 170 của Luật Nhà ở 2014 thì đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ bằng vốn đầu tư công thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 22 của Luật Nhà ở 2014 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức: (1) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; (2) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; (3) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4, Điều 23 của Luật này.

Tại điểm b, khoản 4, Điều 6, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với Cty Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương quản lý (kể cả Cty Nhà nước phải di dời do ô nhiễm môi trường) theo quy định của pháp luật về đất đai; riêng đối với Cty Nhà nước thuộc Trung ương quản lý phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi quyết định.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 28, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007) thì đối với nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa hoàn thành việc thực hiện phương án thì tiếp tục thực hiện các bước chưa hoàn thành và việc quản lý, sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thì thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Xem thêm:  Hướng dẫn xử lý tình huống cho hợp đồng xây dựng gói thầu xây lắp và thiết bị

Theo nội dung báo cáo của Đài Tiếng nói Việt Nam và hồ sơ kèm theo thì chưa thể hiện việc Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh giao Cty TNHH Emico Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu hay chỉ định chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Dự án đã được Đài Tiếng nói Việt Nam giao Tổng Cty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (100% vốn Nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) làm chủ đầu tư Dự án; được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương liên doanh thành lập pháp nhân mới, công nhận và chấp thuận giao Cty TNHH Emico Sài Gòn làm chủ đầu tư Dự án sau khi xem xét đề nghị của Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố – Sở Xây dựng (Công văn số 11438/SXD-PTĐT ngày 24/9/2015); được Bộ Tài chính thống nhất cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư, biệt thự, ký túc xá, công trình dịch vụ đô thị…; đồng thời khu đất dự án đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Vì vậy, việc Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất Cty TNHH Emico Sài Gòn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án cần được xem xét trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo việc dành quỹ đất 20% nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thủ tục đầu tư của Dự án đảm bảo đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về đề xuất của Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị trích một phần tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng của Đài: Bộ Xây dựng đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng