Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát và chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông

 

Câu hỏi của bạn Trịnh Minh An tại hòm thư trinhminhantvmt@gmail.com hỏi :

Tôi tốt nghiệp Trung cấp xây dựng cầu đường năm 2007 và tham gia khảo sát thiết kế, giám sát xây dựng, thi công công trình giao thông liên tục từ 2007 đến nay. Tôi đã có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông công trình cấp IV. Năm 2015 tôi có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tôi xin hỏi vấn đề như sau:

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông công trình cấp IV của tôi hết hạn ngày 17/01/2016, Vậy tôi có thể xin cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông với trình độ đại học được không?

2. Tôi có đủ điều kiện xin cấp xin cấp chứng chỉ thiết kế công trình giao thông được không? Thời gian làm việc với bằng trung cấp có tính là thời gian tham gia hoạt động xây dựng để cấp chứng chỉ thiết kế không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp để xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân là tổng thời gian cá nhân chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, trường hợp ông Trịnh Minh An có bằng đại học hệ vừa học vừa làm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2015 nhưng đã tốt nghiệp Trung cấp xây dựng cầu đường năm 2007 và có thời gian kinh nghiệm tham gia giám sát xây dựng, thi công công trình giao thông liên tục từ năm 2007 đến nay thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông với trình độ đại học theo năng lực kinh nghiệm thực tế của ông.

Xem thêm:  Hướng dẫn việc lập bản vẽ hoàn công và quyết toán dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình

Để được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông, ông Trịnh Minh An phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng